Carrier
Narkomania w Polsce
Narkomania to określenie odnoszące się do uzależnienia od substancji chemicznych, które wpływają na czynności mózgu. Charakteryzuje się ono tzw. głodem narkotycznym, przymusem zażywania środków odurzających, a także chęcią ich zdobycia za wszelką cenę i wszystkimi sposobami, a powszechnie wiadomo, że z dostępem do narkotyków nie ma większych kłopotów.
Skąd w ogóle się bierze zainteresowanie zażywaniem substancji psychoaktywnych? Postęp w każdej dziedzinie życia, ogromy pośpiech, z którym stykamy się na co dzień, to realia, które sprzyjają zaburzeniom prawidłowego funkcjonowania rodziny. Rodzice nie poświęcają dzieciom odpowiedniej ilości uwagi, przez co młode pokolenie szybciej dojrzewa. Jednak proces dojrzewania nie jest harmonijny – wraz z dojrzewaniem w sferze biologicznej i intelektualnej, nie idzie w parze dojrzałość emocjonalna. Niedojrzały system emocjonalny, w obliczu wielkich wymagań stawianych dziecku, rodzi stres, a to sprzyja sięganiu po środki psychoaktywne.
Problem narkomanii jest problemem społecznym i dotyczy dużej liczby społeczności – dorosłych, jak i młodzież, a nawet dzieci. Obecnie coraz więcej nastolatków sięga po narkotyki – najpierw miękkie, w następnej kolejności narkotyki twarde, co często prowadzi do uzależnienia. Konsekwencjami używania narkotyków jest zależność psychiczna, która wyraża się regularną chęcią przeżywania różnych sytuacji pod wpływem narkotyku i potrzebą ponownego przyjęcia danej substancji, jak również zależność fizyczna, która po odstawieniu narkotyku objawia się zaburzeniami w czynnościach fizjologicznych organizmu. Zaburzenia spowodowane odstawieniem substancji odurzających nazywane są zespołem abstynencyjnym. Będzie miał on zawsze nieprzyjemny przebieg, a jego rezultatem zawsze będzie poszukiwanie środka odurzającego, w celu zniesienia takiego stanu.
Uzależnienie od narkotyków to choroba, która wymaga leczenia, a osoba uzależniona powinna zdawać sobie sprawę, że walka toczy się o jej zdrowie, a w skrajnych przypadkach nawet o życie. Pomoc takiej osobie to nie tylko skierowanie do odpowiedniego specjalisty, ale także wsparcie psychiczne. Próba zrozumienia świata człowieka uzależnionego jest trudna, ale nie jest niemożliwa. Rodzice coraz baczniej obserwują swoje dzieci i są czujni, gdyż nawet w najbardziej ułożonej rodzinie może przytrafić się problem narkotykowy. Przełamujemy bariery nieufności i częściej rozmawiamy z dziećmi na ten temat, jednak życie pokazuje, że nie sposób jest wszystkich uchronić. Przy takiej bogatej ofercie narkotyków i łatwości ich dostępu stają się one pokusą dla młodego człowieka. Stąd też problem narkomanii będzie zawsze aktualny i należy poszerzać wiedzę, która zaspokoi ciekawość o środkach psychoaktywnych, aby zminimalizować ryzyko sięgania po te substancje. Pomoże to również w dokonywaniu właściwych wyborów i zwiększy świadomość społeczną, choć dobrze wiemy, że nie ma na świecie kraju, w którym skutecznie rozwiązano problem narkomanii.

Kreator www - przetestuj za darmo